Uproszone modelowanie sieci dystrybucyjnej na potrzeby analiz przyłączeniowych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Uproszone modelowanie sieci dystrybucyjnej na potrzeby analiz przyłączeniowych

Abstract

W artykule przedstawiono rozważania na temat sposobu modelowania sieci średniego (SN) i niskiego (nn) napięcia na potrzeby wykonywania analiz przyłączeniowych przez operatorów sieci dystrybucyjnej. Przeprowadzono dyskusję na temat możliwych do wykonania uproszczeń w modelowaniu sieci, które są do zaakceptowania z punktu widzenia uzyskiwanego wyniku końcowego. Głównym elementem wymuszającym uproszenia w modelowaniu jest środowisko MS Excel, które wykorzystano jako platformę obliczeniową oraz czas jaki należy poświęcić na zamodelowanie sieci.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 2 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY-NC-ND open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej pages 147 - 150,
ISSN: 1425-5766
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Bućko P., Buriak J., Dobrzyński K., Jaskólski M., Skoczko P., Zieliński P.: Uproszone modelowanie sieci dystrybucyjnej na potrzeby analiz przyłączeniowych// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 42 (2015), s.147-150
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 29 times

Recommended for you

Meta Tags