Usefulness of the Free Length Theory for assessment of the self-association of the pure solvents - Publication - MOST Wiedzy

Search

Usefulness of the Free Length Theory for assessment of the self-association of the pure solvents

Abstract

Wykonano pomiary szybkości rozchodzenia się dźwięku i gęstości metanolu, acetonitrylu, N,N-dimetyloformamidu, N,N-dimetyloacetamidu, dimetylosulfotlenku i fosforanu trietylu w zakresie temperatur 294 - 333 K . W oparciu o wyznaczone ściśliwości adiabatyczne zastosowano teorię FLT do oceny wzajemnej asocjacji cząsteczek. Uzyskane wyniki przedyskutowano na tle innych sposobów klasyfikacji rozpuszczalników.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Published in:
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS no. 149, pages 37 - 44,
ISSN: 0167-7322
Language:
English
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Wawer J., Płaczek A., Warmińska D., Grzybkowski W.: Usefulness of the Free Length Theory for assessment of the self-association of the pure solvents// JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS. -Vol. 149, nr. iss. 1-2 (2009), s.37-44
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 16 times

Recommended for you

Meta Tags