Wpływ merów jonowych na przebieg krystalizacji jonomeru polietylenotereftalanowego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wpływ merów jonowych na przebieg krystalizacji jonomeru polietylenotereftalanowego

Abstract

Wprowadzenie nawet niewielkiej ilości merów jonowych do łańcucha głównego poli(tereftalanu etylenu), PET, wywiera znaczny wpływ na właściwości fizyko-chemiczne tego polimeru, a w konsekwencji na zdolność do krystalizacji uzyskanego w wyniku chemicznej modyfikacji jonomeru poliestrowego. Zbadano przebieg izotermicznej krystalizacji ze stopu jonomeru poliestrowego metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Wykazano różnice w stosunku do niemodyfikowanego PET.

Authors (3)

 • Photo of Barbara Ostrowska-Gumkowska

  Barbara Ostrowska-Gumkowska

 • Photo of Jadwiga Ostrowska-Czubenko

  Jadwiga Ostrowska-Czubenko

 • Photo of Piotr Gużyński

  Piotr Gużyński

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Prace naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje pages 433 - 437,
ISSN: 0137-1398
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Ostrowska-Gumkowska B., Ostrowska-Czubenko J., Gużyński P.: Wpływ merów jonowych na przebieg krystalizacji jonomeru polietylenotereftalanowego// Prace naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje. -., nr. 52, nr 25 (2003), s.433-437
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 8 times

Recommended for you

Meta Tags