Wpływ merów jonowych na przebieg krystalizacji jonomeru polietylenotereftalanowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ merów jonowych na przebieg krystalizacji jonomeru polietylenotereftalanowego

Abstrakt

Wprowadzenie nawet niewielkiej ilości merów jonowych do łańcucha głównego poli(tereftalanu etylenu), PET, wywiera znaczny wpływ na właściwości fizyko-chemiczne tego polimeru, a w konsekwencji na zdolność do krystalizacji uzyskanego w wyniku chemicznej modyfikacji jonomeru poliestrowego. Zbadano przebieg izotermicznej krystalizacji ze stopu jonomeru poliestrowego metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Wykazano różnice w stosunku do niemodyfikowanego PET.

Autorzy (3)

 • Zdjęcie użytkownika Barbara Ostrowska-Gumkowska

  Barbara Ostrowska-Gumkowska

 • Zdjęcie użytkownika Jadwiga Ostrowska-Czubenko

  Jadwiga Ostrowska-Czubenko

 • Zdjęcie użytkownika Piotr Gużyński

  Piotr Gużyński

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje strony 433 - 437,
ISSN: 0137-1398
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Ostrowska-Gumkowska B., Ostrowska-Czubenko J., Gużyński P.: Wpływ merów jonowych na przebieg krystalizacji jonomeru polietylenotereftalanowego// Prace naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje. -., nr. 52, nr 25 (2003), s.433-437
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi