Wpływ rozwinięcia powierzchni na przenoszenie ciepła podczas wrzenia R 22 wewnątrz rur - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wpływ rozwinięcia powierzchni na przenoszenie ciepła podczas wrzenia R 22 wewnątrz rur

Abstract

Przedstawiono wyniki badań przejmowania ciepła i spadku ciśnienia podczas wrzenia czynnika chłodniczego R 22 w przepływie wewnątrz rur poziomych. Badanymi rurami były: rura miedziana niskożebrowana typu "micro-fin", rura ze stali nierdzewnej śrubowoformowana, a także miedziana i stalowa rura gładka. Średnica zewnętrzna rur wynosiła 10 mm. Eksperymenty prowadzono przy temperaturze nasycenia 0 stopni C, stopniu suchości na wlocie 0, a na wylocie 0,7. W przypadku rur o rozwiniętej powierzchni wewnętrznej zarejestrowano większe wartości współczynnika przejmowania ciepła przy jednoczesnym wzroście oporów przepływu w porównaniu do rur gładkich.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. SERIA:KONFERENCJE pages 251 - 258,
ISSN: 0860-858X
Language:
Polish
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Cieśliński J., Targański W.: Wpływ rozwinięcia powierzchni na przenoszenie ciepła podczas wrzenia R 22 wewnątrz rur// Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Seria: Konferencje. -., nr. 22 (2002), s.251-258
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 34 times

Recommended for you

Meta Tags