Wpływ rozwinięcia powierzchni na przenoszenie ciepła podczas wrzenia R 22 wewnątrz rur - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ rozwinięcia powierzchni na przenoszenie ciepła podczas wrzenia R 22 wewnątrz rur

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań przejmowania ciepła i spadku ciśnienia podczas wrzenia czynnika chłodniczego R 22 w przepływie wewnątrz rur poziomych. Badanymi rurami były: rura miedziana niskożebrowana typu "micro-fin", rura ze stali nierdzewnej śrubowoformowana, a także miedziana i stalowa rura gładka. Średnica zewnętrzna rur wynosiła 10 mm. Eksperymenty prowadzono przy temperaturze nasycenia 0 stopni C, stopniu suchości na wlocie 0, a na wylocie 0,7. W przypadku rur o rozwiniętej powierzchni wewnętrznej zarejestrowano większe wartości współczynnika przejmowania ciepła przy jednoczesnym wzroście oporów przepływu w porównaniu do rur gładkich.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. SERIA:KONFERENCJE strony 251 - 258,
ISSN: 0860-858X
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Cieśliński J., Targański W.: Wpływ rozwinięcia powierzchni na przenoszenie ciepła podczas wrzenia R 22 wewnątrz rur// Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Seria: Konferencje. -., nr. 22 (2002), s.251-258
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi