Wpływ wyżarzania na strefę połączenia blachy Al-Cu zgrzewanej wybuchowo i walcowanej. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wpływ wyżarzania na strefę połączenia blachy Al-Cu zgrzewanej wybuchowo i walcowanej.

Abstract

W pracy omówiono wpływ zgniotu, czasu i temperatury wyżarzania walcowanej na zimno blachy platerowanej Al-Cu na jakość połączenia w strefie zgrzewania.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
IV Międzynarodowa Sesja Naukowa Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. strony 371 - 375
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Skoblik R., Wilczewski L.: Wpływ wyżarzania na strefę połączenia blachy Al-Cu zgrzewanej wybuchowo i walcowanej.// IV Międzynarodowa Sesja Naukowa Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej./ Częstochowa: P. Częst., 2003, s.371-375
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags