Współczesne technologie wykonawstwa pali. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Współczesne technologie wykonawstwa pali.

Abstract

Przedstawiono współcześnie stosowane technologie pali. Szczególną uwagę zwrócono na pale w pełni przemieszczeniowe oraz pale z iniekcją pod podstawę i na pobocznicy.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Gwizdała K.: Współczesne technologie wykonawstwa pali.// . -., (2004), s.0-317
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 119 times

Recommended for you

Meta Tags