Wybrane problemy cyfrowego sterowania pośrednimi przekształtnikami napięcia i prądu - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wybrane problemy cyfrowego sterowania pośrednimi przekształtnikami napięcia i prądu

Abstract

W pracy zaprezentowano główne problemy, jakie napotyka się podczas konwersji energii elektrycznej w przekształtnikach energoelektronicznych. Przedstawiono zjawiska, które mają wpływ na dokładność formowania wektorów napięcia i prądu wyjściowego w dwu i trójpoziomowych przekształtnikach napięcia oraz w przekształtnikach prądu i przedstawiono metody ich kompensacji.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2013
Bibliographic description:
Lewicki A.: Wybrane problemy cyfrowego sterowania pośrednimi przekształtnikami napięcia i prądu. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013.152 s. ISBN 978-83-7348-463-4
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 57 times

Recommended for you

Meta Tags