Wykrywanie sygnałów o mocach mniejszych niż czułość zestawu odbiorczego - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wykrywanie sygnałów o mocach mniejszych niż czułość zestawu odbiorczego

Abstract

W referacie przedstawiono metody przetwarzania/rejestracji sygnałów o mocach nieprzekraczających czułości zestawu odbiorczego zastosowanego dla potrzeb wykrywania takich sygnałów. Opisano stanowisko badawcze oraz założenia przyjęte do badań. Przedstawiono wyniki badań.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne pages 420 - 423,
ISSN: 1230-3496
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Studańska A., Wąs R., Studański R.: Wykrywanie sygnałów o mocach mniejszych niż czułość zestawu odbiorczego// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. nr 4 (2012), s.420-423
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 34 times

Recommended for you

Meta Tags