Wyznaczanie odległości pomiędzy przedmiotem obrabianym i czynną powierzchnią docieraka tarczowego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wyznaczanie odległości pomiędzy przedmiotem obrabianym i czynną powierzchnią docieraka tarczowego

Abstract

Rzeczywista wielkość szczeliny pomiędzy przedmiotem obrabianych i docierakiem zależy od wielkości ziaren ściernych, zastosowanego nacisku jednostkowego jak również od twardości przedmiotu i docieraka. Możliwe jest również wyznaczenie ilości ziaren ściernych biorących udział w procesie mikroskrawania. W referacie przedstawiono jeden ze sposobów wyznaczenia odległości przedmiotu od narzędzia i metodę obliczenia ziaren biorących udział w skrawaniu, jak również zaprezentowano wyniki analiz symulacyjnych i założenia do dalszych prac.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Obróbka ścierna : tendencje rozwoju strony 237 - 244
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Barylski A., Deja M.: Wyznaczanie odległości pomiędzy przedmiotem obrabianym i czynną powierzchnią docieraka tarczowego// Obróbka ścierna : tendencje rozwoju/ ed. A. Koziarski, A. Gołąbczak Łódź: Kated. Technol. Masz. P. Łódz., 2003, s.237-244
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 14 times

Recommended for you

Meta Tags