Zagadnienia w interdyscyplinarnym podejściu do wytwarzania systemów dla administracji publicznej - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Zagadnienia w interdyscyplinarnym podejściu do wytwarzania systemów dla administracji publicznej

Abstract

Raport "Państwo 2.0" opisuje szereg problemów występujących podczas informatyzacji państwa. Celem artykułu jest zaprezentowanie podejścia interdyscyplinarnego do wytwarzania systemów dla podmiotów administracji publicznej. Zakres pracy obejmuje identyfikację powiązanych dyscyplin i określenie ich perspektyw; analizę zagadnień występujących na styku wytwarzania systemów dla administracji publicznej oraz tradycyjnych podejść w powiązanych dyscyplinach; a także szkic podejścia do integracji wiedzy będącej wynikiem realizacji zadań powiązanych z poszczególnymi dyscyplinami.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych pages 43 - 56,
ISSN: 1232-4671
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Bobkowska A.: Zagadnienia w interdyscyplinarnym podejściu do wytwarzania systemów dla administracji publicznej// Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. -., nr. 33 (2014), s.43-56
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 65 times

Recommended for you

Meta Tags