Zarządzanie organizacjami niekomercyjnymi - propozycja dydaktyczna dla studentów kierunku zarządzanie i marketing - Publication - MOST Wiedzy

Search

Zarządzanie organizacjami niekomercyjnymi - propozycja dydaktyczna dla studentów kierunku zarządzanie i marketing

Abstract

Autor przedstawia cele oraz program przedmiotu Zarządzanie organizacjami niekomercyjnymi, prowadzonego dla studentów kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W programie kształcenia główną uwagę skoncentrowano na wskazaniu studentom rosnącego znaczenia organizacji niekomercyjnych (zarówno publicznych jak i pozarządowych) w Polsce oraz konieczności stopniowego i systemowego wprowadzenia instrumentów zarządzania, w tym elementów zarządzania publicznego do codziennej praktyki tych organizacji. Ważnym elementem programu jest również identyfikacja czynników sprzyjających oraz utrudniających wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania do praktyki organizacji niekomercyjnych, co może mieć znaczenie dla absolwentów kierunku zarządzanie i marketing, rozpoczynających coraz częściej pracę zawodową w tych organizacjach. Program kształcenia opracowano na podstawie najnowszej dostępnej literatury oraz doświadczeń autora.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Leja K.: Zarządzanie organizacjami niekomercyjnymi - propozycja dydaktyczna dla studentów kierunku zarządzanie i marketing // // Współczesne zarządzanie : kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu. - 2005, nr 3, s. 73--80 : 2 rys. - Bibliogr. 25 poz. - ISSN 1643-5494. -., (2005),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 7 times

Recommended for you

Meta Tags