Zastosowanie analizy wstecznej do wyznaczenia parametrów gruntu niespoistego na podstawie wyników badań modelowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Zastosowanie analizy wstecznej do wyznaczenia parametrów gruntu niespoistego na podstawie wyników badań modelowych

Abstract

Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych, będących symulacjami badań modelowych nośności jednorodnego, niespoistego podłoża gruntowego, ograniczonego warstwą sztywną przeprowadzonych w płaskim stanie odkształcenia ośrodka gruntowego. Opisano zastosowaną w obliczeniach procedurę poszukiwania wartości parametrów wytrzymałościowych gruntu na podstawie analizy krzywej obciążenie-osiadanie, uzyskanej z badań modelowych. W obliczeniach zastosowano program komputerowy oparty na metodzie elementów skończonych. Przedstawiono kilka przykładów uzyskanych wyników.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: Budownictwo pages 41 - 48,
ISSN: 0434-0779
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Bartoszewicz A., Srokosz P., Dembicki E.: Zastosowanie analizy wstecznej do wyznaczenia parametrów gruntu niespoistego na podstawie wyników badań modelowych// ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: Budownictwo. -., nr. 1573, z. 97 (2003), s.41-48
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 13 times

Recommended for you

Meta Tags