Zastosowanie analizy wstecznej do wyznaczenia parametrów gruntu niespoistego na podstawie wyników badań modelowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie analizy wstecznej do wyznaczenia parametrów gruntu niespoistego na podstawie wyników badań modelowych

Abstrakt

Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych, będących symulacjami badań modelowych nośności jednorodnego, niespoistego podłoża gruntowego, ograniczonego warstwą sztywną przeprowadzonych w płaskim stanie odkształcenia ośrodka gruntowego. Opisano zastosowaną w obliczeniach procedurę poszukiwania wartości parametrów wytrzymałościowych gruntu na podstawie analizy krzywej obciążenie-osiadanie, uzyskanej z badań modelowych. W obliczeniach zastosowano program komputerowy oparty na metodzie elementów skończonych. Przedstawiono kilka przykładów uzyskanych wyników.

Autorzy (3)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: Budownictwo strony 41 - 48,
ISSN: 0434-0779
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Bartoszewicz A., Srokosz P., Dembicki E.: Zastosowanie analizy wstecznej do wyznaczenia parametrów gruntu niespoistego na podstawie wyników badań modelowych// ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: Budownictwo. -., nr. 1573, z. 97 (2003), s.41-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi