Metody bezsiatkowe a MES - porównanie rozwiązań na przykładzie zagadnienia fundamentu pasmowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody bezsiatkowe a MES - porównanie rozwiązań na przykładzie zagadnienia fundamentu pasmowego

Abstrakt

W artykule skupiono się na porównaniu dokładności rozwiązań zagadnień brzegowych teorii sprężystości za pomocą metody elementów skończonych i metody bezsiatkowej MLPG. Przedstawiono wyniki obliczeń dla różnych gęstości dyskretyzacji obszaru oraz wnioski i kierunki dalszych badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 6, Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie strony 467 - 473
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Ossowski R.: Metody bezsiatkowe a MES - porównanie rozwiązań na przykładzie zagadnienia fundamentu pasmowego// Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 6, Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie/ ed. pr. zbior. pod red. A. Łapko, M. Broniewicza, J. A. Prusiel ; Polska Akademia Nauk Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Białystok: Wydaw. Politech. Białost., 2008, s.467-473
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 98 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi