Zastosowanie metod eksploracji danych do analizy odpowiedzi czujników gazu - Publication - MOST Wiedzy

Search

Zastosowanie metod eksploracji danych do analizy odpowiedzi czujników gazu

Abstract

Zagadnienia poruszane w niniejszej rozprawie dotyczą zastosowania metod eksploracji danych do analizy odpowiedzi czujników gazu, umożliwiających poprawną identyfikację składu mieszaniny gazowej w elektronicznych systemach rozpoznawania gazu. Elektroniczne systemy rozpoznawania gazu to urządzenia wykorzystujące czujniki gazu oraz odpowiednio dobrane metody analizy danych pomiarowych, zdolne do określenia składu mierzonej mieszaniny gazowej. W pracy skupiono się na dwóch zagadnieniach badawczych. Pierwszym jest zastosowanie metod eksploracji danych do analizy odpowiedzi czujnika elektrokatalitycznego umożliwiające rozpoznanie typu mierzonego gazu na podstawie odpowiedzi czujnika w formie krzywych woltamperometrycznych. Drugim zagadnieniem badawczym było wykorzystanie metod ekstrakcji cech i wielowymiarowej kalibracji na danych pochodzących z matrycy komercyjnie dostępnych, półprzewodnikowych czujników gazu TGS firmy Figaro. Zaproponowane podejście umożliwia zmniejszenie niestabilności odpowiedzi czujników spowodowanych zmianami poziomu wilgotności względnej i predykcję stężenia gazu.

Full text

Details

Category:
Thesis, nostrification
Type:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Language:
Polish
Publication year:
2018
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 57 times

Recommended for you

Meta Tags