Zastosowanie technologii palowych do wzmacniania posadowień obiektów zabytkowych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Zastosowanie technologii palowych do wzmacniania posadowień obiektów zabytkowych

Abstract

Postęp w technologiach fundamentów palowych znacząco rozszerzył zakres ich zastosowania. Klasyczne fundamenty palowe oraz pale formowane za pomocą iniekcji strumieniowej są powszechnie stosowane do wzmacniania istniejących fundamentów oraz podłoża gruntowego, w tym przy konstrukcjach zabytkowych, które są szczególnie narażone na uszkodzenia. Zniszczenia mogą wynikać między innymi z naturalnych procesów starzenia, zużycia materiałów, zmiany układu obciążeń i oddziaływań zewnętrznych. Pierwotne rozwiązania w zakresie konstrukcji zabytkowych fundamentów zazwyczaj nie są dostosowane do obecnych warunków. W efekcie dochodzi do nadmiernych osiadań fundamentów, a często do do stanu awaryjnego konstrukcji. W artykule zaprezentowano przykłady zastosowań technologii palowych do wzmocnienia zabytkowych fundamentów. Na podstawie wyników osiadań uzyskanych w wyniku monitoringu geodezyjnego dokonano oceny skuteczności przyjętych rozwiązań.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Analiza i doświadczenia w geoinżynierii strony 133 - 142
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Gwizdała K., Kozłowska S.: Zastosowanie technologii palowych do wzmacniania posadowień obiektów zabytkowych// Analizy i doświadczenia w geoinżynierii/ ed. prof. dr hab. inż. Andrzej Buchacz Gliwice: Politechnika Śląska, 2017, s.133-142
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 80 times

Recommended for you

Meta Tags