Zastosowanie technologii palowych do wzmacniania posadowień obiektów zabytkowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie technologii palowych do wzmacniania posadowień obiektów zabytkowych

Abstrakt

Postęp w technologiach fundamentów palowych znacząco rozszerzył zakres ich zastosowania. Klasyczne fundamenty palowe oraz pale formowane za pomocą iniekcji strumieniowej są powszechnie stosowane do wzmacniania istniejących fundamentów oraz podłoża gruntowego, w tym przy konstrukcjach zabytkowych, które są szczególnie narażone na uszkodzenia. Zniszczenia mogą wynikać między innymi z naturalnych procesów starzenia, zużycia materiałów, zmiany układu obciążeń i oddziaływań zewnętrznych. Pierwotne rozwiązania w zakresie konstrukcji zabytkowych fundamentów zazwyczaj nie są dostosowane do obecnych warunków. W efekcie dochodzi do nadmiernych osiadań fundamentów, a często do do stanu awaryjnego konstrukcji. W artykule zaprezentowano przykłady zastosowań technologii palowych do wzmocnienia zabytkowych fundamentów. Na podstawie wyników osiadań uzyskanych w wyniku monitoringu geodezyjnego dokonano oceny skuteczności przyjętych rozwiązań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Analiza i doświadczenia w geoinżynierii strony 133 - 142
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Gwizdała K., Kozłowska S.: Zastosowanie technologii palowych do wzmacniania posadowień obiektów zabytkowych// Analizy i doświadczenia w geoinżynierii/ ed. prof. dr hab. inż. Andrzej Buchacz Gliwice: Politechnika Śląska, 2017, s.133-142
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 107 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi