Zastosowanie układów FPGA w kryptografii. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Zastosowanie układów FPGA w kryptografii.

Abstract

W pracy przedstawiono podstawowe wymagania realizacji systemów kryptograficznych: fizyczne bezpieczeństwo, dużą przepustowość i możliwość zmiany algorytmów. Wykazano, że spośród przeanalizowanych technologii tylko układy programowalne spełniają wymienione założenia. W dalszej części opisano budowę układów FPGA, ich składowe bloki funkcjonalne oraz ogólny schemat działania algorytmów szyfrowania. Omówiono własności różnych trybów szyfrowania wskazując potrzebę zastosowania sprzężenia zwrotnego. Przedstawiono założenia realizacji i strategię projektowania. Uzyskano najwyższe z dotąd publikowanych przepustowości dla architektur iteracyjnych i porównano je z innymi wynikami w różnych technologiach. Zaprezentowano także kierunki przyszłych badań: algorytmy asymetryczne oraz podział funkcjonalności pomiędzy sprzęt i oprogramowanie.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
X Krajowa Konferencja Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych. X KK KOBWAN´2003. strony 281 - 286
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Strachacki M.: Zastosowanie układów FPGA w kryptografii.// X Krajowa Konferencja Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych. X KK KOBWAN´2003./ Wrocław: Wroc. Tow. Nauk., 2003, s.281-286
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 66 times

Recommended for you

Meta Tags