Zastosowanie układów FPGA w kryptografii. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie układów FPGA w kryptografii.

Abstrakt

W pracy przedstawiono podstawowe wymagania realizacji systemów kryptograficznych: fizyczne bezpieczeństwo, dużą przepustowość i możliwość zmiany algorytmów. Wykazano, że spośród przeanalizowanych technologii tylko układy programowalne spełniają wymienione założenia. W dalszej części opisano budowę układów FPGA, ich składowe bloki funkcjonalne oraz ogólny schemat działania algorytmów szyfrowania. Omówiono własności różnych trybów szyfrowania wskazując potrzebę zastosowania sprzężenia zwrotnego. Przedstawiono założenia realizacji i strategię projektowania. Uzyskano najwyższe z dotąd publikowanych przepustowości dla architektur iteracyjnych i porównano je z innymi wynikami w różnych technologiach. Zaprezentowano także kierunki przyszłych badań: algorytmy asymetryczne oraz podział funkcjonalności pomiędzy sprzęt i oprogramowanie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
X Krajowa Konferencja Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych. X KK KOBWAN´2003. strony 281 - 286
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Strachacki M.: Zastosowanie układów FPGA w kryptografii.// X Krajowa Konferencja Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych. X KK KOBWAN´2003./ Wrocław: Wroc. Tow. Nauk., 2003, s.281-286
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi