Zastosowanie wybranych metod sztucznej inteligencji do wspomagania projektowania wstępnego statku - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Zastosowanie wybranych metod sztucznej inteligencji do wspomagania projektowania wstępnego statku

Abstract

W pracy przedstawiono hybrydowy system wspomagania projektowania statku oparty na metodologii CBR z wykorzystaniem wybranych narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak: system ekspertowy Exsys Developer wraz z logiką rozmytą, relacyjna baza danych Access oraz sztuczna sieć neuronowa ze wsteczną propagacją błędów. System przewidziany jest do wspomagania projektowania wstępnego statku, w którym najczęściej wykorzystuje się projekty wcześniej zbudowanych statków podobnych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe strony 523 - 533
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Meler-Kapcia M.: Zastosowanie wybranych metod sztucznej inteligencji do wspomagania projektowania wstępnego statku// Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe/ ed. red. A. Grzech, K. Juszczyszyn, [et al.]. - Politechnika Wrocławska. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2009, s.523-533
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 103 times

Recommended for you

Meta Tags