Zdefiniowanie barier w rozwoju uzdrowisk w Polsce - Publication - MOST Wiedzy

Search

Zdefiniowanie barier w rozwoju uzdrowisk w Polsce

Abstract

W artykule przedstawiono aktualne problemy rozwoju uzdrowisk w Polsce - problemy wynikające głównie z obowiązujących przepisów prawa. Zwrócono uwagę na istniejące nadal bariery w tym rozwoju.

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa strony 58 - 67
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Grzegorzewska-Mischka E.: Zdefiniowanie barier w rozwoju uzdrowisk w Polsce// Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa/ ed. pod red. M. Boruszczaka. Gdańsk: WSTiH, 2011, s.58-67
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags