Zmiany strukturalne a konkurencyjność polskiego przemysłu - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Zmiany strukturalne a konkurencyjność polskiego przemysłu

Abstract

przemysł stanowi jeden z najważniejszych strukturalnych komponentów polskiej gospodarki. dotychczasowe analizy, odnoszące się roli przemysłu w polsce koncentrują się wokół analizy udziału całego sektora lub jego działów w tworzeniu pkb czy też w generowaniu wartości dodanej i zatrudnienia. podejście takie nie daje pełnego obrazu, co do roli tego sektora w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki. dlatego też autorka, przy wykorzystaniu analizy rankingowej i wskaźników korelacji, podjęła próbę zidentyfikowania związków miedzy zmianami strukturalnym, jakie zachodzą w polskim przemyśle a jego konkurencyjnością.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU pages 311 - 321,
ISSN: 1899-3192
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Olczyk M.: Zmiany strukturalne a konkurencyjność polskiego przemysłu// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. nr 246 (2012), s.311-321
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 60 times

Recommended for you

Meta Tags