Zmiany strukturalne a konkurencyjność polskiego przemysłu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmiany strukturalne a konkurencyjność polskiego przemysłu

Abstrakt

przemysł stanowi jeden z najważniejszych strukturalnych komponentów polskiej gospodarki. dotychczasowe analizy, odnoszące się roli przemysłu w polsce koncentrują się wokół analizy udziału całego sektora lub jego działów w tworzeniu pkb czy też w generowaniu wartości dodanej i zatrudnienia. podejście takie nie daje pełnego obrazu, co do roli tego sektora w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki. dlatego też autorka, przy wykorzystaniu analizy rankingowej i wskaźników korelacji, podjęła próbę zidentyfikowania związków miedzy zmianami strukturalnym, jakie zachodzą w polskim przemyśle a jego konkurencyjnością.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 311 - 321,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Olczyk M.: Zmiany strukturalne a konkurencyjność polskiego przemysłu// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. nr 246 (2012), s.311-321
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 56 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi