Zyski i koszty zastosowania systemu do diagnozowania konstrukcji statku z wykorzystaniem Emisji Akustycznej - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Zyski i koszty zastosowania systemu do diagnozowania konstrukcji statku z wykorzystaniem Emisji Akustycznej

Abstract

Referat stanowi wprowadzenie teoretyczne do oceny rachunku przedsięwzięcia inwestycyjnego systemu do diagnozowania konstrukcji statku z wykorzystaniem Emisji Akustycznej

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Współczesne technologie i konwersja energii. -Tom II strony 59 - 64
Language:
Polish
Publication year:
2013
Bibliographic description:
Kula K.: Zyski i koszty zastosowania systemu do diagnozowania konstrukcji statku z wykorzystaniem Emisji Akustycznej// Współczesne technologie i konwersja energii. -Tom II/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra Gdańsk: Wydział mechaniczny, 2013, s.59-64
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 71 times

Recommended for you

Meta Tags