Zyski i koszty zastosowania systemu do diagnozowania konstrukcji statku z wykorzystaniem Emisji Akustycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zyski i koszty zastosowania systemu do diagnozowania konstrukcji statku z wykorzystaniem Emisji Akustycznej

Abstrakt

Referat stanowi wprowadzenie teoretyczne do oceny rachunku przedsięwzięcia inwestycyjnego systemu do diagnozowania konstrukcji statku z wykorzystaniem Emisji Akustycznej

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii. -Tom II strony 59 - 64
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Kula K.: Zyski i koszty zastosowania systemu do diagnozowania konstrukcji statku z wykorzystaniem Emisji Akustycznej// Współczesne technologie i konwersja energii. -Tom II/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra Gdańsk: Wydział mechaniczny, 2013, s.59-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 2 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi