Detection of corrosion process in marine environment by means of acoustic emission technique - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Detection of corrosion process in marine environment by means of acoustic emission technique

Abstrakt

W pracy przedstawiono możliwość detekcji procesu korozyjnego nieniszczącą metodą emisji akustycznej konstrukcji metalowych pracujących w środowisku wody morskiej. Pewną alternatywą wobec technik elektrochemicznych w monitorowaniu korozji zaproponowano nieniszczącą technikę emisji akustycznej. Emisja akustyczna znana jako zjawisko fizyczne i technika pomiarowa znalazły zastosowanie w detekcji korozji obiektów morskich. W związku z możliwością praktycznego wykorzystania techniki akustycznej,w pracy badano jej zastosowanie w detekcji procesu korozji wżerowej wytworzonej stopów aluminium Al 3104 i Al 1100 w roztworze chlorku sodu. Analiza wyników akustyczno-polaryzacyjnych i wykonane zdjęcia potwierdziły, że zarejestrowane efekty akustyczne są powiązane z procesem korozyjnym.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Mirakowski A.: Detection of corrosion process in marine environment by means of acoustic emission technique// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi