Zespół Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej - Research Team - MOST Wiedzy

Search

Zespół Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

Michał Mrozowski

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of mgr inż. Martyna Mul

Martyna Mul

mgr inż.
Photo of dr inż. Adam Dziekoński

Adam Dziekoński

dr inż.
Photo of dr inż. Grzegorz Fotyga

Grzegorz Fotyga

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Piotr Kowalczyk

Piotr Kowalczyk

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Łukasz Kulas

Łukasz Kulas

dr hab. inż.
Photo of dr inż. Adam Kusiek

Adam Kusiek

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Adam Lamęcki

Adam Lamęcki

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Rafał Lech

Rafał Lech

dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur

Jerzy Mazur

prof. dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Krzysztof Nyka

Krzysztof Nyka

dr hab. inż.
Photo of dr inż. Piotr Sypek

Piotr Sypek

dr inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz

Włodzimierz Zieniutycz

prof. dr hab. inż.

Research topics

Specjalność badawcza KIMiA wiąże się z techniką b.w.cz. i dotyczy zakresu częstotliwości od setek megaherców do kilkudziesięciu gigaherców. Przedmiotem badań teoretycznych (analiza, synteza, symulacja i modelowanie komputerowe,) oraz eksperymentalnych są elementy (prowadnice, sprzęgacze, rozgałęzienia) oraz układy pasywne (cyrkulatory, przesuwniki fazy, obciążenia, tłumiki) i aktywne (wzmacniacze, mieszacze, powielacze, modulatory), realizowane techniką mikrofalowych układów scalonych, które są powszechnie stosowane we współczesnych systemach radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych. Prowadzone są również prace badawcze nad wykorzystaniem mocy mikrofalowej do celów przemysłowych (grzanie) oraz prace nad wykorzystaniem hipertermii mikrofalowej i niskoczęstotliwościowej w terapii nowotworów. Znaczna część aktywności badawczej dotyczy metod obliczeniowych oraz zastosowań elektrodynamiki w technice mikrofalowej.

Research methods

  • pełno-falowe metody analizy struktur 2D i 3D
  • opracowywanie i obliczeń równoległych algorytmów numerycznych
  • projektowanie, technologia, pomiary charakterystyk elementów i układów mikrofalowych (np. sprzęgacze, cyrkulatory, izolatory, mieszacze, powielacze, modulatory, generatory, anteny mikropaskowe itp.)
  • automatyzacja pomiaru szumów w zakresie mikrofal
  • opracowanie anten i systemów anten, również dla hipertermii
  • opracowanie oprzyrządowania dla zastosowania mocy mikrofalowej do celów przemysłowych (grzanie, suszenie, diagnostyka)

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 68 times