Zespół Wysokich Napięć - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of dr hab. inż. Arkadiusz Żak

Arkadiusz Żak

dr hab. inż. Leader
Photo of dr inż. Daniel Kowalak

Daniel Kowalak

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Marek Olesz

Marek Olesz

dr hab. inż.

Research topics

1. Urządzenia ograniczające prądy zwarciowe; 2. Symulacja zjawisk zachodzących w nieliniowych obwodach zwarciowych; 3. Dynamika łuku zwarciowego; 4. Mechanizmy degradacji izolacji polimerowej i złożonej; 5. Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia; 6. Jakość energii w systemach elektroenergetycznych.

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 139 times