Search results for: biblioteki cyfrowe - MOST Wiedzy

Search

Search results for: biblioteki cyfrowe

Search results for: biblioteki cyfrowe

 • Biblioteki cyfrowe jako złożone przedsięwzięcie informatyczne

  Publication

  - 2008

  Biblioteki cyfrowe (BC) zwane 'repozytoriami wiedzy' to złożone systemy informatyczne tworzone przy współpracy informatyków z bibliotekarzami. Dzięki nowoczesnym technologiom służą do przechowywania zarówno zdigitalizowanych, jak i elektronicznych obiektów w dowolnym formacie. Artykuł ten jest częścią badań projektu realizowanego w Bibliotece Muzycznej Dokumentów Muzycznych dotyczącego jakości bibliotek cyfrowych. Model jakości...

 • Biblioteki cyfrowe budowane w oparciu o oprogramowanie JeromeDL

  Publication

  Omówiono podstawowe możliwości JeromeDL, oprogramowania do budowy bibliotek cyfrowych, stosującego rozwiązania sieci semantycznych (RDF, DublinCore) oraz standardy biblioteczne (MARC21, BibTeX). Przedstawiono mpraktyczne zastosowaniaoprogramowania JeromeDL do tworzenia bibliotek cyfrowych w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej (WBSS PG) i Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej.

 • Model osobistej wirtualnej biblioteki cyfrowej

  Publication

  - 2005

  Szybki rozwój Internetu umożliwiający publikowanie i czytanie artykułów online w skali globalnej, uzasadnia tworzenie bibliotek cyfrowych jako repozytoriów wiedzy. Ich rozwój napotyka jednak na liczne bariery natury psychologicznej, organizacyjnej i technologicznej. W artykule przedstawimy propozycje ich przełamania z punktu widzenia doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej. W szczególności skoncentrujemy się na modelu...

 • Mobilność niemobilnego księgozbioru – przypadek Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

  Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z zagadnieniem bibliotek cyfrowych oraz przybliżenie struktury i działalności Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej [dalej: PBC]. W drugiej części artykułu ukazano rolę PBC w udostępnianiu cennych kolekcji bibliotecznych – w oparciu o dane statystyczne, ankietę przeprowadzoną wśród użytkowników PBC oraz zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy. Artykuł przedstawia także działania promujące...

  Full text available

 • Zastosowanie rozpoznawania notacji muzycznej do pozyskiwania danych w bibliotekach cyfrowych

  Publication

  - 2008

  Biblioteki cyfrowe dokumentów muzycznych umożliwiają przechowywanie różnorodnej, multimedialnej informacji muzycznej. Oprócz opisu bibliograficznego obejmować ona może również dane w postaci nagrań dźwiękowych i wideo, obrazów partytur oraz partytur w postaci cyfrowej. W związku z potrzebą efektywnego pozyskiwania zawartości multimedialnej biblioteki cyfrowej oraz automatycznego indeksowania przechowywanych multimediów, należy...

 • Zapytania muzyczne do bibliotek cyfrowych

  Publication

  - 2007

  Biblioteki cyfrowe dokumentów muzycznych umożliwiają przechowywanie różnorodnej, multimedialnej informacji muzycznej. Oprócz opisu bibliograficznego obejmować ona może również dane w postaci nagrań dźwiękowych i wideo, obrazów partytur oraz partytur w postaci cyfrowej.W celu efektywnego wyszukiwania danych muzycznych należy stosować zapytania muzyczne. W rozdziale przedstawiono specyfikę cyfrowych bibliotek muzycznych oraz metody...

 • Problemy jakości metaopisów w bibliotekach cyfrowych

  Publication

  - 2007

  Biblioteki cyfrowe umożliwiają każdemu użytkownikowi korzystanie ze zbiorów za pośrednictwem Internetu. Z dowolnego miejsca na Ziemi i w dowolnym czasie użytkownik systemu bibliotecznego, ma wręcz natychmiastowy dostęp do poszukiwanej informacji. Twórcy bibliotek cyfrowych chcąc sprostać potrzebom użytkowników, oferują im coraz doskonalsze narzędzia do tworzenia, wyszukiwania i przeglądania zasobów online. Referat rozważa zagadnienie...

 • Bazy danych dostępne na stronach WWW polskich bibliotek politechnicznych

  Publication

  - 2004

  Wykorzystując nowoczesną technologię polskie biblioteki politechniczne umożliwiają zadalny dostęp do szerokiego zakresu profesjonalnej literatury w bazach danych, dotyczącej głównie nauk ścisłych, technicznych i dyscyplin pokrewnych. Większość dostępnych baz danych to bazy bibliograficzne. Poprzez swoje strony WWW organizują też dostęp do zagranicznych serwisów wydawców i dystrybutorów czasopism elektronicznych, umożliwiając użytkownikom...

 • Model jakości bibliotek cyfrowych

  Biblioteki cyfrowe zyskują z dnia na dzień coraz większą popularność, zarówno wśród osób poszukujących, jak i udostępniających informację. Twórcy bibliotek cyfrowych, mają do zaoferowania użytkownikom coraz to bardziej zaawansowane narzędzia przeznaczone do tworzenia, przeglądania i wyszukiwania dokumentów elektronicznych. Na przestrzeni ostatnich lat ustalony został kanon podstawowych funkcji, które powinna spełniać każda biblioteka...

 • JeromeDL, MarcOnt, FOAFRealm - technologie semantyczne dla bibliotek cyfrowych

  Publication

  - 2005

  Wysokiej jakości informacje są bardzo często przechowywane w dedykowanych bibliotekach cyfrowych, które stają się rozrastajacymi wyspami wysoko zorganizowanej informacji. Pomimo to, zarzadzanie tak dużą ilością informacji nadal stwarza noiwe wyzwania. Sieć Semantyczna dostarcza technologii, które pomogą sprostać tym wyzwaniom. W tym artykule prezentujemy JeromeDL, w pełni funkcjonalną, wdrożoną w wielu lokalizacjach, pierwszą semantyczną...

 • Kamila Kokot mgr

  Kamila Kokot is a digital media librarian at Gdańsk University of Technology (GUT) Library. She works in Digital Archive and Multimedia Creation Department and her main areas of interests include early printed books, digital libraries, Open Access and Open Science. In the Pomeranian Digital Library (PDL) Project she is responsible for creating annual digital plans, transferring files on digital platform, and promoting PDL in social...

 • Pomorska Biblioteka Cyfrowa jako cyfrowe repozytorium dorobku cywilizacyjnego regionu

  W pracy przedstawiono główne założenia i cele projektu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej(PBC), partnerów biorących udział w jego realizacji, a także spodziewany wpływ na szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa regionu i Polski. Celem opisywanego projektu jest stworzenie ogólnodostępnej biblioteki cyfrowej, która umożliwi zachowanie i prezentację w Internecie szerokiemu gronu odbiorców zabytków piśmienniczych i niepiśmienniczych znajdujących...

 • Joanna Błasiok

  People

  Joanna Błasiok is a senior librarian at the Gdańsk University of Technology Library in the Scientific and Technical Information Section. She graduated from the Library and Information Science at the University of Wroclaw - specialty: digital libraries. At the Gdansk University of Technology Library she is responsible for copyright in full text publications in the Repository Open Access, which is part of the MOST Wiedzy (Bridge...

 • Zastosowanie MusicXML do wymiany danych oraz wizualizacji partytur

  Publication

  - 2008

  W rozdziale przedstawiono krótki opis standardu MusicXML. Pokazano możliwość jego zastosowania do wymiany danych pomiędzy bazą danych cyfrowych dokumentów muzycznych, a innymi aplikacjami czy bibliotekami. Zwrócono uwagę na problem wizualizacji wydobytych z bazy danych partytur cyfrowych w formacie MusicXML. Wskazano możliwość wykorzystania XML-owego standardu grafiki wektorowej SVG do wizualizacji partytur w środowisku internetu....

 • Evaluation of semantic and social technologies for digital libraries

  Publication

  - 2009

  W pracy przedstawiono wyniki eksperymentu mającego na celu ocenę efektywności wykorzystywania semantycznych bibliotek cyfrowych, w których projekcie uwzględniono wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania sieci społecznych. Stwierdzono, że zarówno satysfakcja wykorzystywania tak zaprojektowanych bibliotek, ale także efektywność znajdowania dzięki nim właściwych rozwiązań, jest wyższa niż w biblitekach nie uwzględniających tego czynnika.

 • JeromeDL-System zarządzania bibliotekami cyfrowymi z wykorzystaniem technologii semantycznych i społecznych

  Publication

  - 2008

  Przedstawiono system zarządzania biblioteką cyfrową JeromeDL, który powstał w wyniku współpracy pomiędzy Instytutem DERI (Narodowy Uniwersytet Irlandzki w Galway) i Politechniką Gdańską. Omowiono architekturę systemu JeromeDL. Zaprezentowano różne usługi semantyczne i społeczne dostaczone przez tą biblioteke cyfrową; w szczególności omówiono komponenty wspierajace proces wyszukiwania informacji. Przedstawiono wyniki ewaluacji porównującej...

 • Przedwojenne wydawnictwa Stowarzyszenia Elektryków Polskich w bibliotekach i bibliotekach cyfrowych

  Artykuł przedstawia krótką historię piśmiennictwa z dziedziny elektrotechniki. Po 1918 r. obserwuje się wzrost liczby publikacji, a wraz z rozwojem nauki zwiększa się obszar tematyczny literatury fachowej. Ogromną zasługę w tym rozwoju miało Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W artykule pokazano sposoby wyszukiwania wydawnictw przedwojennych SEP, ich dostępność w bibliotekach, także cyfrowych. Przedstawia w jaki sposób zwiększyć...

  Full text available

 • Building a heterogeneous network of digital libraries on the Semantic Web

  Publication

  Biblioteki dążą do skupiania się w grupy, które poza lokalnym wyszukiwaniem pozwalają na wyszukiwanie zasobów w pozostałych bibliotekach cyfrowych. Jednakże różne typy użytkowników zapoczątkowały różne rodzaje bibliotek. W niniejszym artykule przedstawiamy jak obecnie odbywa się komunikacja między bibliotekami cyfrowymi. Prezentujemy również w jaki sposób technologie Semantic Web mogą pomóc w rozwiązaniu problemów heterogenicznych...

 • Usprawnienie procesu formułowania zapytań dla cyfrowej biblioteki dokumentów muzycznych

  W pracy przedstawiono program Melody Explorer, służący jako interfejs użytkownika dla multimedialnej bazy danych (biblioteki cyfrowej)dokumentów muzycznych. Zadaniem programu jest m.in. zamiana danych wprowadzanych przez użytkownika w formie akustycznej (takiej jak śpiew, nucenie, gra na instrumencie) na zapis symboliczny w postaci notacji muzycznej. W pracy omówiono doświadczenia z dotychczasowej eksploatacji programu, zaproponowano...

 • The lifecycle of a digital historical document: structure and content.

  Publication

  - 2004

  Zaproponowno model cyklu wytwarzania dokumentu cyfrowego z papierowych oryginałów pisanych na maszynie i przedstawiono opracowany przez autorów i wdrożony w środowisku Państwowego Muzeum Stutthof w Sztutowie zestaw narzędziowy DOW do automatycznej ekstrakcji treści dokumentu. Istotę nowej metodologii, opracowanej w ramach projektu 5PR UE IST-33441 MEMORIAL, jest wykorzystanie informacji semantycznej w procesach segmentacji tła,...

  Full text available

 • Semantic web services in L2L.

  Publication

  Ogromnym problemem współpracy istniejących bibliotek cyfrowych w kontekście używanych protokołów jest albo ograniczenie funkcjonalności systemu albo łamanie istniejących standardów komunikacji powodując utratę możliwości kooperacji z wieloma systemami. Technologia semantycznych usług sieciowych może zmienić tę sytuację przez umożliwienie komunikacji z usługą bez wcześniejszej znajmości protokołu stosowanego przez bibliotekę. W...

 • Intelligent Resources Search in Virtual Libraries.

  Publication

  - 2004

  Została zaprezentowana koncepcja bibliotek cyfrowych oraz temat wyszukiwania zasobów. W celu poprawy jakości procesu wyszukiwania, zostało zaproponowane użycie koncepcji sieci semantycznej zamiast klasycznego sposóbu opisu zasobów bibliograficznych. Została opisana prosta ontologia oparta o Dublin Core meta-data. Zostało przedyskutowane zastosowanie algorytmu przetważania połączeń semantycznych w celu szukania. Zastosowany w Wirtualnej...

 • Projekt IST-2001-33441-MEMORIAL: zestaw narzędziowy do tworzenia dokumentów cyfrowych z zapisów osobowych

  Konsorcjum projektu MEMORIAL zakłada osiągnięcie w 2,5 roku czterech podstawowych celów: opracowania nowych metod i narzędzi do przetwarzania i rozpoznawania dokumentów papierowych wypełnianych na maszynie, opracowanie narzędzi do interaktywnej manipulacji i oceny jakości dokumentu cyfrowego w różnych fazach jego cyklu życia, określenie prawnych, społecznych, etycznych i politycznych uwarunkowań tworzenia bibliotek cyfrowych zawierających...

 • Interaktywna biblioteka cyfrowa dokumentów muzycznych

  Publication

  W pracy przedstawiono założenia projektowe i uwarunkowania prawne interaktywnej biblioteki cyfrowej dokumentów muzycznych, realizowanej w ramach projektu badawczego przez zespół pracowników Politechniki Gdańskiej i Akademii Muzycznej w Gdańsku. W pracy przedstawiono pojęcie cyfrowego dokumentu muzycznego oraz jego cykl życia. Określona została również pożądana funkcjonalność biblioteki cyfrowej takich dokumentów, z uwzględnieniem...

 • Urszula Szybowska mgr

  Coordinator of the International Cooperation Section and social media librarian at Gdańsk University of Technology Library ; main fields of interest: library and information science, social media, international cooperation, library marketing and communications, open science.

 • Anna Wałek dr

  People

  Anna Wałek is an experienced library manager, expert in the field of open access to scientific resources (Open Access), digital libraries as well as the organization and management of a scientific library.A graduate of the Institute of Information and Library Science at the University of Wroclaw, where she obtained a PhD in the field of Library and Information Science in 2013. In the years 2007-2016 she worked at the Wrocław University...

 • Agnieszka Leszczewicz mgr

 • Magdalena Stankevic dr inż.

  Dziedzinowy bibliotekarz akademicki koordynujący funkcjonowanie Regionalnej Biblioteki Nanotechnologii.  Doktor nauk farmaceutycznych oraz absolwentka Biotechnologii na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej,  kierunek dyplomowania Technologia Leków i Biochemia.  Bierze udział w projekcie MOST Danych gdzie zajmuje się kompletowaniem informacji o polityce wydawniczej polskich czasopism naukowych.