Projekt IST-2001-33441-MEMORIAL: zestaw narzędziowy do tworzenia dokumentów cyfrowych z zapisów osobowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Projekt IST-2001-33441-MEMORIAL: zestaw narzędziowy do tworzenia dokumentów cyfrowych z zapisów osobowych

Abstract

Konsorcjum projektu MEMORIAL zakłada osiągnięcie w 2,5 roku czterech podstawowych celów: opracowania nowych metod i narzędzi do przetwarzania i rozpoznawania dokumentów papierowych wypełnianych na maszynie, opracowanie narzędzi do interaktywnej manipulacji i oceny jakości dokumentu cyfrowego w różnych fazach jego cyklu życia, określenie prawnych, społecznych, etycznych i politycznych uwarunkowań tworzenia bibliotek cyfrowych zawierających dane osobowe, oraz zainicjowanie tworzenia ogólnoeuropejskiej infrastruktury wirtualnych pomników walki i męczeństwa dla społeczeństwa informacyjnego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne no. 1, pages 649 - 656,
ISSN: 1732-1166
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Wiszniewski B.: Projekt IST-2001-33441-MEMORIAL: zestaw narzędziowy do tworzenia dokumentów cyfrowych z zapisów osobowych// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 1., nr. 2 (2003), s.649-656
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times

Recommended for you

Meta Tags