Projekt IST-2001-33441-MEMORIAL: zestaw narzędziowy do tworzenia dokumentów cyfrowych z zapisów osobowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projekt IST-2001-33441-MEMORIAL: zestaw narzędziowy do tworzenia dokumentów cyfrowych z zapisów osobowych

Abstrakt

Konsorcjum projektu MEMORIAL zakłada osiągnięcie w 2,5 roku czterech podstawowych celów: opracowania nowych metod i narzędzi do przetwarzania i rozpoznawania dokumentów papierowych wypełnianych na maszynie, opracowanie narzędzi do interaktywnej manipulacji i oceny jakości dokumentu cyfrowego w różnych fazach jego cyklu życia, określenie prawnych, społecznych, etycznych i politycznych uwarunkowań tworzenia bibliotek cyfrowych zawierających dane osobowe, oraz zainicjowanie tworzenia ogólnoeuropejskiej infrastruktury wirtualnych pomników walki i męczeństwa dla społeczeństwa informacyjnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 1, strony 649 - 656,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wiszniewski B.: Projekt IST-2001-33441-MEMORIAL: zestaw narzędziowy do tworzenia dokumentów cyfrowych z zapisów osobowych// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 1., nr. 2 (2003), s.649-656
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi