Adam Mazikowski - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

 • Zespół Metrologii i Optoelektroniki

  * komputerowo wspomagana metrologia i diagnostyka * projektowanie systemów * mikrosystemów i makrosystemów elektronicznych * testowanie i diagnostyka elektroniczna * pomiary właściwości szumowych i zakłóceń * spektroskopia impedancyjna * telemetria i telediagnostyka internetowa * katedra redaguje Metrology and Measurement Systems * kwartalnik PAN znajdujący się na liście JCR

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Photonics Society of Poland

  na stanowisku: członek

 • SPIE, International Society for Optics and Photonics

  organizacja wielonarodowościowa

  na stanowisku: członek

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Zespół do Spraw Wyposażenia Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej

  WETI PG

  Dokonanie badania rynku i przygotowanie wymagań uzytkownika z opisem funkcjonalności LZWP

wyświetlono 281 razy