Magdalena Rucka - Osiągnięcia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej indywidualna I stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe w roku 2011

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2012

 • Stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca (2011-2014)

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Ministrer Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2011

 • Medal Heweliusza

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2011

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej dla „Młodych pracowników nauki” w roku 2010

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2011

 • Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za wybitne osiągnięcia młodych pracowników nauki

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Prezydent Miasta Gdańska - 2011

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej indywidualna III stopnia za działalność dydaktyczną w roku 2010

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2011

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej zespołowa II stopnia za wyróżniającą działalność organizacyjną w roku 2009

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2010

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej indywidualna II stopnia za działalność dydaktyczną w roku 2008

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2009

 • Przedłużenie stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej krajowe dla młodych uczonych „START”

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - 2008

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej indywidualna II stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe w roku 2007

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2008

 • Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej krajowe dla młodych uczonych „START”

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - 2007

 • Nagroda Ministra Budownictwa za rozprawę doktorską

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Minister Budownictwa - 2007

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Prezes Rady Ministrów - 2006

wyświetlono 1871 razy