Wyniki wyszukiwania dla: sieci - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: sieci

Najlepsze wyniki w katalogu: Potencjał Badawczy Pokaż wszystkie wyniki (83)

Wyniki wyszukiwania dla: sieci

Najlepsze wyniki w katalogu: Oferta Biznesowa Pokaż wszystkie wyniki (17)

Wyniki wyszukiwania dla: sieci

 • Laboratorium LINTE^2

  Oferta Biznesowa

  Badania w zakresie elektroenergetyki, energoelektroniki i przyłączania nowoczesnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej

 • Laboratorium Badawcze 2-3

  Oferta Biznesowa

  Obliczenia komputerowe wymagające dużych mocy obliczeniowych z wykorzystaniem oprogramowania typu: Matlab, Tomlab, Gams, Apros.

 • Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6

  Oferta Biznesowa

  Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jakość energii, efektywność energetyczne, bezpieczeństwo użytkowania urządzeń, badania instalacji elektrycznych niskiego napięcia.

Pozostałe wyniki Pokaż wszystkie wyniki (2068)

Wyniki wyszukiwania dla: sieci

 • Sieci współpracy i sieciowanie – socjo-ekonomiczne ujęcie teoretyczne

  Publikacja

  - 2016

  Celem opracowania, jest identyfikacja roli poszczególnych ram teoretycznych osadzonych w teoriach ekonomicznych oraz socjologicznych w wyjaśnianiu zjawiska i roli sieci w inicjatywach i przedsięwzięciach społecznych.

 • Wirtualne sieci lokalne w środowisku sieci IPv6.

  Publikacja

  Zaprezentowane jest nowe spojrzenie na wirtualne sieci prywatne z perspekty-wy rozwiązań standardowo oferowanych przez rozinę protokołów IPv6. Omówionyjest przegląd rozwiązań VPN w środowisku sieci IPv6 ze szczególnym uwzględ-nieniem standardowo oferowanych z nową wersją stosu sieciowego IP.

 • Wietrzenie sieci

  Publikacja

  Zagadnienia ochrony sieci przed odorami. Problem odpowietrzania w aspekcie hydrauliki

 • Sterowanie przekształtnikiem sieciowym z funkcją filtru aktywnego bez pomiaru napięcia sieci.

  Publikacja

  - 2003

  W artykule przedstawiono strukturę oraz wyniki badań symulacyjnych układu sterowania trójfazowym, tranzystorowym przekształtnikiem sieciowym pośredniego przemiennika częstotliwości. Układ zapewnia kompensację odkształceń prądów zasilających powodowanych przez równolegle przyłączone do sieci odbiory nieliniowe. Dzięki zastosowaniu zmodyfikowanego regulatora prądu z predykcją SEM układ pracuje bez pomiaru napięcia sieci. Zapewniona...

 • Radiowe sieci BAN

  Przedstawiono aktualny stan wiedzy z zakresu radiowych sieci BAN, w tym zagadnienia podstawowe (tj. definicję radiowych sieci BAN, ich klasyfikację i dostępne pasma częstotliwości), właściwości elektryczne ciała człowieka, zagadnienia warstwy fizycznej oraz zagadnienia antenowe. Zaprezentowano również możliwe źródła zasilania, zagadnienia bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa człowieka, a także omówiono zastosowania tych sieci...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym