Władysław Adamski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt dla biznesu

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Lokalizacja
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
Telefon
+48 58 348 62 62
E-mail
biznes@pg.edu.pl

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

 • Four-state measurement method for direct-reading noise figure measurement of low-gain two-ports.

  - 2004

  Omówiono problemy techniczne pomiaru współczynnika szumu dwuwrotników o małym wzmocnieniu mocy dysponowanej realizowanych przy stosowaniu znanych metod pomiaru współczynnika szumu. Przedstawiono nową czterostanową metodę pomiaru umożliwiającą uniezależnienie wskazań automatycznego miernika współczynnika szumu zarówno od wartośći wzmocnienia dwuwrotnika badanego jak i współczynnika szumu odbiornika pomiarowego. Wyprowadzone zależności...

 • Measurement accuracy of the system to control the microwave heating.

  Przedstawiono skrótowo zasadę pracy i konstrukcję systemu do badań naukowych procesów grzania mikrofalowego. Wyprowadzono wyrażenie opisujące wartość średniokwadratową błędu pomiaru energii mikrofalowej i przeanalizowano składowe błędu pomiaru powodowane przez rzeczywiście występujące w układzie pomiarowym parametry techniczne jego części mikrofalowej.

 • Analiza warunków pracy obciążenia wzorcowego dużej mocy.

  Omówiono krótko rozwój reflektrometrów mikrofalowych oraz zasadę pracy i konstrukcję reflektrometrów pracujących z dużymi poziomami mocy. Przeanalizowano wpływ wartości modułu współczynnika odbicia obciążenia wzorcowego,które jest stosowane w procedurze kalibracyjnej reflektometrów, na dokładność reflektometrycznych pomiarów niedopasowania impedancyjnego oraz istotnych w badaniach procesów grzania mikrofalowego pomiarów...

wyświetlono 12 razy