Władysław Adamski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt dla biznesu

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Lokalizacja
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
Telefon
+48 58 348 62 62
E-mail
biznes@pg.edu.pl

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

 • Four-state measurement method for direct-reading noise figure measurement of low-gain two-ports.

  - 2004

  Omówiono problemy techniczne pomiaru współczynnika szumu dwuwrotników o małym wzmocnieniu mocy dysponowanej realizowanych przy stosowaniu znanych metod pomiaru współczynnika szumu. Przedstawiono nową czterostanową metodę pomiaru umożliwiającą uniezależnienie wskazań automatycznego miernika współczynnika szumu zarówno od wartośći wzmocnienia dwuwrotnika badanego jak i współczynnika szumu odbiornika pomiarowego. Wyprowadzone zależności...

 • Obciążenie wzorcowe na duże moce mikrofalowe

  Omówiono krótko rozwój reflektometrów mikrofalowych oraz zasadę i konstrukcję reflektometrów pracujących z dużymi poziomami mocy. Przeanalizowano wpływ wartości modułu współczynnika odbicia obciążenia wzorcowego, które jest stosowane w procedurze kalibracyjnej reflektometrów, na dokładność reflektometrycznych pomiarów niedopasowania impedancyjnego oraz istotnych w badaniach procesów grzania mikrofalowego pomiarów mocy dostarczanej...

 • Zależność współczynnika szumu liniowego dwuwrotnika od admitancji generatora

  - 2003

  Omówiono przyczyny uzależnienia współczynnika szumu liniowego dwuwrotnika od admitancji generatora dołączonego do wejścia dwuwrotnika. Przedstawiono wyprowadzenia opisów matematycznych współczynnika szumu dwuwrotnika od admitancji generatora, stosowanych w zakresie małej częstotliwości oraz w zakresie pasma mikrofal. Wykazano pewne ograniczenia w stosowaniu niektórych równań opisujących współczynnik szumu dwuwrotnika.

wyświetlono 14 razy