Żaneta Polkowska - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

 • Zespół Katedry Chemii Analitycznej

  Zespół naukowo-badawczy z Katedry Chemii Analitycznej prowadzi badania podstawowe w zakresie: -opracowania nowych procedur analitycznych przeznaczonych do wykrywania, identyfikacji oraz oznaczenia szerokiego spectrum analitów w próbkach różnego typu materiałów charakteryzujących się złożonym a często także zmiennym składem matrycy, -budowy i badań charakterystyki analitycznej nowych typów elektronicznych nosów, -oszacowania wpływu...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego

  Pełnione 2004-01-01 - 2009-12-31 na stanowisku: Skarbnik

 • Komisja Nauczania Chemii Analitycznej Komitetu Chemii Analitycz¬nej PAN

  Pełnione 2005-01-01 na stanowisku: Sekretarz

 • Polskie Towarzystwo Chemiczne

  Pełnione 2013-01-01 - 2015-12-31 na stanowisku: Vice - Prezes

 • Polskie Towarzystwo Chemiczne

  Pełnione 2010-01-01 na stanowisku: Członek Prezydium Zarządu

 • Sekcja Ochrony Środowiska Polskiego Towarzystwa Chemicznego

  Pełnione 2007-01-01 na stanowisku: Sekretarz

 • Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

  Pełnione 2013-01-01 - 2014-01-31 na stanowisku: Członek

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

  Polska

  Ocena merytoryczna wniosków złożonych w konkursie

 • Narodowe Centrum Nauki

  Polska

  Ocena merytoryczna złożonych wniosków

Członkostwo w konsorcjach naukowych

 • Polskie Konsorcjum Polarne

  Lider grupy Chemia

  Skład: Uniwersytet Śląski

wyświetlono 820 razy