Konferencja PROJEKTY, PROCESY, PROGRAMY - Wydarzenia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Konferencja PROJEKTY, PROCESY, PROGRAMY

Cel  konferencji:

prezentacja osiągnięć naukowych, wymiana poglądów i doświadczeń łączących się z tematyką Konferencji. warsztaty naukowe dla doktorantów i habilitantów w dziedzinie zarządzania projektami i procesami, dyskusja nad stanem badań naukowych prowadzonych w obszarze PPP, prezentacja form kształcenia w obszarze zarządzania projektami na polskich uczelniach, integracja środowiska naukowego zajmującego się problematyką PPP w organizacjach gospodarczych, a także poszukiwanie wspólnych płaszczyzn zainteresowań i współpracy w tym obszarze.                                                           

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem i realizacją projektów i procesów oraz programów w tym między innymi:

Standardy i metody w realizacji PPP, Innowacyjność i Innowacyjne PPP – teoria i praktyka, Czynnik ludzki w zarządzaniu PPP, Zespół projektowy: tradycyjny i wirtualny, wyzwania, Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w realizacji PPP, Zwinne, adaptacyjne zarządzanie PPP, Zagadnienia finansowanie, koszty i efektywność realizacji PPP, Zarządzanie wiedzą w realizacji PPP, Rozwiązania organizacyjne w realizacji PPP w tym PMO, Nowe technologie i narzędzia wspomagające realizację PPP, cyfryzacja, Ryzyko i antykryzysowe zarządzanie  PPP, Jakość i dążenie do doskonałości w przygotowaniu i realizacji PPP, Globalne zarządzanie PPP w skali regionu, kraju, Czynnik czasu w realizacji PPP, harmonogramowanie, Megaprojekty i programy, Rozwój kształcenia w zakresie PPP, PPP współfinansowane z UE - prezentacja osiągnięć, Zastosowania i dobre praktyki w realizacji PPP - studia przypadków.

Tematyka konferencji dotyczy różnych branż działalności gospodarczej i publicznej, tj.: produkcji przemysłowej, budownictwa, IT i rozwoju oprogramowania, logistyki, opieki zdrowotnej, samorządów i działalności publicznej, sportu, wydarzeń kulturalnych, edukacji i szkolnictwa, turystyki, itp.

Informacje szczegółowe

Data rozpoczęcia:
18-10-2017 00:00
Data zakończenia:
20-10-2017 23:59
Kategoria:
Nauka
Strona domowa:
www.ppp.zie.pg.gda.pl/ otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy