Legalizacja pobytu - Wydarzenia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu

Zapraszamy do udziału w webinarium dla studentów nt "Legalizacja pobytu w Polsce".

Prowadzaca: Katarzyna Bauer-Mikołajczyk, DMWA

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTY3M2UwNzUtZGExYy00ZDdjLTljMjAtM2Y1MzMzMTk2NzFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%221ee39559-b456-4d71-a95b-c49d660ff91d%22%7d

Prosimy o przygotowanie swoich pytań.

Zapraszamy!

Informacje szczegółowe

Data rozpoczęcia:
25-01-2021 12:00
Data zakończenia:
25-01-2021 13:00
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 2 razy