Journal of Animal and Feed Sciences - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Journal of Animal and Feed Sciences

ISSN:

1230-1388

Wydawca:

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk

Dyscypliny:

  • Nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)
  • Technologia żywności i żywienia (Dziedzina nauk rolniczych)
  • Weterynaria (Dziedzina nauk rolniczych)
  • Zootechnika i rybactwo (Dziedzina nauk rolniczych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne
2021 40 MNiSW 2019
Punkty Ministerialne
Rok Punkty Lista
2021 40 MNiSW 2019
2020 40 MNiSW 2019
2019 40 MNiSW 2019
2018 20 A
2017 20 A
2016 20 A
2015 20 A
2014 20 A
2013 20 A
2012 20 A
2011 20 A
2010 20 A
2009 20 A
2008 20 A

Model czasopisma:

Open Access

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore
2019 1.7
Punkty CiteScore
Rok Punkty
2019 1.7
2018 1.6
2017 1.5
2016 1.3
2015 1.2
2014 1.2
2013 1.2
2012 1.4
2011 1.4

Impact Factor:

Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 4.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
http://www.jafs.com.pl/Copy-right-and-self-archiving-policy,410.html otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
http://www.jafs.com.pl/Copy-right-and-self-archiving-policy,410.html otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Redakcja rekomenduje udostępnianie / rozpowszechnianie wersji wydawniczej artykułu.

wyświetlono 18 razy