Problemy Klimatologii Polarnej - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy Klimatologii Polarnej

ISSN:

1234-0715

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2020 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2018 4 B
2017 4 B
2016 4 B
2015 4 B
2014 3 B
2013 3 B
2012 4 B
2011 4 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Impact Factor:

brak danych

Filtry

wszystkich: 5

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Czasopism

2016
2015
 • BADANIA POLARNE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
  Publikacja

  W pracy omówiono tematykę badań prowadzonych przez pracowników Wyższej Szkoły Mors-kiej/Akademii Morskiej w Gdyni w wysokich szerokościach półkul północnej i południowej. W latach 1975-2015 pracownicy tej uczelni opublikowali łącznie 231 artykułów, komunikatów i sprawozdań oraz 14 pozycji książkowych o charakterze monograficznym dotyczących różnych aspektów badań polarnych. Wśród tych prac 142 pozycje dotyczyły Arktyki i 103 pozycje...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • "Problemy Klimatologii Polarnej" w świetle wybranych statystyk

  W pracy przedstawiono analizę cytowań artykułów opublikowanych w 24 tomach rocznika „Problemy Klimatologii Polarnej” w latach 1992-2014 opracowaną na podstawie bazy Web of Science i serwisu naukowo-informacyjnego Google Scholar. Przeprowadzono również kwerendę takich cytowań w polskich publikacjach zwartych z zakresu geografii fizycznej, ekologii i biologii. Analizy ujawniły dużą liczbę cytowań w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • ZMIANY TEMPERATURY POWIETRZA NA MORZACH ARKTYKI ROSYJSKIEJ I ICH KONSEKWENCJE DLA ŻEGLUGI NA PÓŁNOCNEJ DRODZE MORSKIEJ
  Publikacja

  Praca omawia zmiany średniej miesięcznej temperatury powietrza na morzach Arktyki Rosyjskiej w latach 1988-2013. Wartości średnie wieloletnie z tego okresu porównano z danymi podawanymi w locjach rosyjskich dla okresu 1936-1987. Stwierdzono, że w badanym okresie na wszystkich badanych stacjach doszło do wzrostu temperatury powietrza. Największy wzrost miał miejsce w sezonie chłodnym (o 1,5-2 deg). W sezonie ciepłym wzrosty były...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 95 razy