Res historica (University of Lublin) - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Res historica (University of Lublin)

ISSN:

2082-6060

eISSN:

2449-8467

Wydawca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dyscypliny:

  • Historia (Dziedzina nauk humanistycznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
2021 100 MNiSW 2019
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2021 100 MNiSW 2019
2020 100 MNiSW 2019
2019 100 MNiSW 2019
2018 12 C
2017 12 C
2016 12 B
2015 12 B
2014 10 C
2013 10 C
2012 10 C
2011 10 C

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 4.0
Licencja
Creative Commons: CC-BY 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://journals.umcs.pl/rh/about/editorialPolicies#openAccessPolicy otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
https://journals.umcs.pl/public/journals/1/licencja-autora-umcs.pdf otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
12
Informacje dodatkowe
Przy udostępnianiu/rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Licencja niewyłączna.
Autor ma obowiązek poinformować Wydawcę o udostępnianiu artykułu na innych platformach.

wyświetlono 48 razy