Revue d'Egyptologie - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Revue d'Egyptologie

ISSN:

0035-1849

Dyscypliny:

  • archeologia (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • etnologia i antropologia kulturowa (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • historia (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
  • stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 70 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 70 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
2023 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023
2022 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 15 C
2017 15 C
2016 15 C
2015 10 C
2014 10 C
2013 10 C
2012 10 C
2011 10 C

Model czasopisma:

Tradycyjne

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
Rok 2022 0
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2022 0
2021 0
2017 0.1
2016 0.1
2015 0.1
2014 0.1
2013 0.1
2012 0.1
2011 0.1

Impact Factor:

brak danych

wyświetlono 42 razy