Santander Art and Culture Law Review - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Santander Art and Culture Law Review

ISSN:

2391-7997

eISSN:

2450-050X

Wydawca:

Uniwersytet Opolski

Dyscypliny:

  • etnologia i antropologia kulturowa (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • nauki o kulturze i religii (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • nauki o sztuce (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • polonistyka (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • nauki o rodzinie (Dziedzina nauk o rodzinie)
  • nauki o bezpieczeństwie (Dziedzina nauk społecznych)
  • nauki o polityce i administracji (Dziedzina nauk społecznych)
  • nauki prawne (Dziedzina nauk społecznych)
  • prawo kanoniczne (Dziedzina nauk społecznych)
  • stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 100 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 100 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
2023 140 Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023
2022 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 100 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)

Model czasopisma:

Open Access

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
Rok 2023 0.5
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2023 0.5
2022 0.4
2021 0.4
2020 0.2
2019 0.3

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 4.0
Licencja
Creative Commons: BY 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://ejournals.eu/czasopismo/saaclr/strona/prawa-autorskie-udostepnianie-archiwizacja otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
https://ejournals.eu/czasopismo/saaclr/strona/prawa-autorskie-udostepnianie-archiwizacja otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
https://ejournals.eu/czasopismo/saaclr/strona/prawa-autorskie-udostepnianie-archiwizacja otwiera się w nowej karcie
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Indeksowane w DOAJ
Przy samoarchiwizacji / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Redakcja rekomenduje udostępnianie danych badawczych w ogólnodostępnych repozytoriach.
Licencja CC BY 4.0 obowiązuje od zeszytu 1/2022 (8).
Dla zeszytów 1/2017 (3) - 2/2021 (7) obowiązywała licencja CC BY-NC-ND 4.0.
Licencja niewyłączna.

wyświetlono 231 razy