Scripta Judaica Cracoviensia - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Scripta Judaica Cracoviensia

Scripta Judaica Cracoviensia : Studies in Jewish History, Culture and Religion

ISSN:

1733-5760

eISSN:

2084-3925

Wydawca:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dyscypliny:

  • etnologia i antropologia kulturowa (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • historia (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • językoznawstwo (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • literaturoznawstwo (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • nauki o kulturze i religii (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • polonistyka (Dziedzina nauk humanistycznych)
  • nauki o rodzinie (Dziedzina nauk o rodzinie)
  • prawo kanoniczne (Dziedzina nauk społecznych)
  • stosunki międzynarodowe (Dziedzina nauk społecznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 40 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 40 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
2023 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023
2022 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 40 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 13 B
2017 13 B
2016 13 B
2015 13 B
2014 7 B
2013 7 B
2012 6 B
2011 6 B
2010 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore - aktualny rok
Rok Punkty
Rok 2022 0.1
Punkty CiteScore - lata ubiegłe
Rok Punkty
2022 0.1
2021 0.1
2020 0
2019 0.1
2018 0.1
2017 0.1
2016 0
2015 0
2014 0

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY 4.0
Licencja
Creative Commons: BY 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://www.ejournals.eu/Scripta-Judaica-Cracoviensia/menu/987/ otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
https://www.ejournals.eu/Scripta-Judaica-Cracoviensia/menu/987/ otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
nie
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
https://www.ejournals.eu/Scripta-Judaica-Cracoviensia/menu/1497/ otwiera się w nowej karcie
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Przy samoarchiwizacji / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.
Samoarchiwizacja / rozpowszechnianie tekstu możliwa dopiero po ukazaniu się na stronie internetowej czasopisma.
Redakcja rekomenduje udostępnianie danych badawczych w ogólnodostępnych repozytoriach.
Licencja CC BY 4.0 obowiązuje od T. 19 (2021).
Dla T. 15 (2017) - T. 18 (2020) obowiązywała licencja CC BY-NC-ND 4.0.

wyświetlono 117 razy