Studia Philosophiae Christianae - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Studia Philosophiae Christianae

ISSN:

0585-5470

eISSN:

2720-0531

Wydawca:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dyscypliny:

  • Filozofia (Dziedzina nauk humanistycznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 70 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 70 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
2023 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023
2022 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 70 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 11 B
2017 11 B
2016 11 B
2015 11 B
2014 9 B
2013 9 B
2012 8 B
2011 8 B
2010 6 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: CC BY-ND 4.0
Licencja
Creative Commons: BY-ND 4.0 otwiera się w nowej karcie
Informacja o polityce wydawniczej
https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/about/submissions otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/openaccess otwiera się w nowej karcie
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Tak - bez ograniczeń
Submitted Version Pomoc
tak
Accepted Version Pomoc
tak
Published Version Pomoc
tak
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Indeksowane w DOAJ
Przy udostępnianiu / rozpowszechnianiu należy podać źródło oryginału i DOI.

wyświetlono 449 razy