Stanowisko badawcze "Fizyczny model elektroenergetycznego węzła wytwórczego" - Aparatura Badawcza - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stanowisko badawcze "Fizyczny model elektroenergetycznego węzła wytwórczego"

Informacje szczegółowe

Producent:
Producenci: 1. KARED Gdańsk; 2. MMB Driver Gdańsk
Typ:
Parametry:
Stanowisko globalne złożone ze stanowisk:
1. Wizualizacji, sterowania oraz rejestracji pracy węzła wytwórczego;
2. Modelu fizycznego statycznego kompensatora mocy biernej SVC;
3. Statycznego generatora mocy biernej STACOM;
4. Modelu fizycznego odbioru dużej mocy do badania skuteczności działania automatyki odciążającej;
5. Modelu fizycznego energoelektronicznego przełącznika zaczepów.
Opiekun:
dr hab. inż. Robert Małkowski
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy