Wyniki wyszukiwania dla: CORPORATE LIQUIDITY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: CORPORATE LIQUIDITY

Wyniki wyszukiwania dla: CORPORATE LIQUIDITY

 • Anna Rzeczycka dr hab.

  Osoby

  Anna Rzeczycka jest zastępcą kierownika Katedry Finansów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Publikacje sytuują się w dziedzinie nauk społecznych w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse. Obejmują one książki, monografie, artykuły, publikacje i redakcje naukowe monografii i zeszytów naukowych. Liczbowo obejmuje on następujące pozycje: 12 monografii i podręczników, 115 publikacji w czasopismach naukowych,...

 • Piotr Figura dr inż.

    Piotr Figura jest pracownikiem Katedry Finansów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, a także członkiem Komisji Wydziałowej ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się oraz recenzentem akademickim zadań z zakresu rachunkowości Centralnej Komisji Edukacyjnej. Jest autorem lub współautorem kilku monografii naukowych w tym: Wartości wzorcowe wskaźników finansowych przedsiębiorstw giełdowych; Classical and modern concepts...

 • Kształtowanie wartości wskaźników płynności finansowej przez ponadprzeciętnie rentowne MSP w okresie dobrej i złej koniunktury gospodarczej

  Publikacja

  : W artykule porównano kształtowanie wartości wskaźników z obszaru płynności finansowej przez ponadprzeciętnie rentowne MSP w okresie dobrej i złej koniunktury gospodarczej. Celem przeprowadzonych badań było ponadto zaproponowanie przedziałów wartości rekomendowanych dla wskaźników z obszaru płynności finansowej z osobna dla okresu dobrej, jak i złej koniunktury gospodarczej. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 67 317...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Katarzyna Kubiszewska dr

  Katarzyna Kubiszewska pracuje w Katedrze Finansów o 2008 r. i prowadzi zajęcia z finansów i bankowości. W pracy naukowej interesuje się transformacją systemów bankowych w regionie Europy Centralno - Wschodniej, ale także finansowaniem sektora kultury. Publikacje dotyczą dziedziny nauk społecznych w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse. Od 2019 r. współpracuje z czasopismami takimi jak Economic Research-Ekonomska Istrazivanja,...

 • A piece of corporate finance

  Publikacja

  The handbook presents the subject of financial liquidity and CVP analysis. The handbook uses different types of information: definitions of the issues; “real life” examples illustrating a given theoretical issue in practice; mathematical formulas necessary to calculate a certain value; types of method used. In addition to traditional resources such as drawings, diagrams, tables and photos, the handbook also includes resources of...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Jarosław Ziętarski dr

  Jarosław Ziętarski jest wykładowcą (Adiunktem) w Katedrze Finansów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Posiada własny kanał na platformie youtube o nazwie "FAT CAT Financial Education" na którym popularyzuje wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej. Był w komitecie organizacyjnym międzynarodowej konferencji 28th Annual Multinational Finance Society Conference. Prowadzone przedmioty: Wprowadzenie do Finansów Zarządzanie...