Wyniki wyszukiwania dla: GEODYNAMIKA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: GEODYNAMIKA

Wyniki wyszukiwania dla: GEODYNAMIKA

  • Zagrożenie osuwiskowe wieży radarowej na klifie w Chłapowie

    Publikacja

    - Rok 2005

    Wieża radarowa wybudowana w 1985r na bezpośrednim zapleczu aktywnego klifu, znajduje się w strefie zagrożenia. Dowodzą o tym aktualnie żywe zjawska osuwiskowe występujące na zboczu klifowym. Jest bezzasadne ratowanie pojedynczego obiektu, wymagające kosztownego zabezpieczenia brzegu klifowego w Chłapowie.